In de download staan alle velden in 1 kolom. De layout is slecht

Oplossing: Het scheidingsteken in alle CSV-tekstbestanden wijzigen.

1.Klik in Microsoft Windows op de knop Start en klik op Configuratiescherm.

2.Open het dialoogvenster voor het wijzigen van landinstellingen.

3.Typ een nieuw scheidingsteken in het vak Lijstscheidingsteken.

4.Klik tweemaal op OK.

Opmerking Nadat u het lijstscheidingsteken voor uw computer hebt gewijzigd, wordt in alle programma's voortaan het nieuwe teken als lijstscheidingsteken gebruikt.

Via dezelfde procedure kunt u de standaardinstelling voor het lijstscheidingsteken weer herstellen.